Raforkuverð

Raforkuverð

Hvað kostar kWst?

Dreifing raforku er sérleyfisþáttur þannig að einn aðili sér um dreifingu á hverjum stað. Notendur geta ekki valið sér dreifiaðila. Hlutverk dreifiveitna er að annast dreifingu raforku og kerfisstjórnun á dreifiveitusvæði sínu. 

Neytendur geta hinsvegar valið á milli raforkusala til að kaupa raforku óháð búsetu.  

Neytendur verða að taka upplýsta ákvörðun um hvar þeir vilja vera í viðskiptum um kaup á raforku og gera samning við valið sölufyrirtæki.

Hér neðar má sjá samanburð á raforkuverði hjá raforkusölum bæði fyrir almennt rafmagn og fyrir rafhitun. Á vef Orkustofnunar er svo að finna lista með tenglum á alla raforkusala á íslenskum markaði: 

Verðin eru birt með VSK en án fastagjalds og sérstakra afsláttakjara sem geta verið mismunandi á milli orkufyrirtækja


Verðsamanburður

Samanburður á raforkuverði til heimila

Almenn raforkunotkun heimila er að jafnaði í kringum 5000 kWst en auðvelt er að finna ársnotkun í raforkureikningum eða með því að hafa samband við orkufyrirtækin. Lítill hluti heimila nýtir einnig raforku til hitunar og þá er slegin inn heildarraforkunotkun og reiknivélin skiptir henni sjálfkrafa í rafhitun (85%) og almenna notkun (15%).