Breyttar ferðavenjur

Breyttar ferðavenjur

KortEr

KortEr er tæknilausn utan um alþjóðlega hugmyndafræði sem snýst um að allir íbúar geti fullnægt flestum þörfum sínum í stuttri göngu- eða hjólaferð frá heimili sínu. Verkefnið samanstendur af vefsíðu, appi og prentuðu korti. Á vefsíðunni korter.vistorka.is  má finna hnappa til að sækja appið fyrir bæði android- og iphone-síma.

Gangandi: Þegar gangandi er valið birtist það svæði sem er innan 15 mínútna göngufæris viðkomandi.

Hjólandi: Þegar hjólið er valið birtist það svæði sem er innan 15 mínútna hjólafæris viðkomandi.

Strætó og þjónusta: Þegar hakað er við strætó eða þjónustu birtast á kortinu þær strætóleiðir og sú þjónusta sem er á viðkomandi stað.

Stika: Hægt er að draga stikuna til frá 0–30 mínútna og um leið breytist það svæði sem sýnt er á kortinu.

Verkefnið er samstarfsverkefni Vistorku, Orkuseturs, Reykjavíkurborgar og Umhverfis- og auðlindráðuneytisins.
 Hægt er að panta útprentu, beiðnin fer beint á Geimstofuna sem mun hafa samband til baka til að staðfesta pöntunina og afhendingartíma.

Göngu- og hjólareiknir

Hjólasparnaður

Strætóskólinn

Strætóskólinn er einfalt námskeið fyrir 5. bekk grunnskóla þar sem nemendur læra um áhrif einkabílsins á umhverfið og hvað ávinnst með breyttum samgönguvenjum. Markmiðið er að nemendur verði sjálfstæðir notendur strætó.

Almenningssamgöngur

Almenningssamgöngur eru samgönguform sem löngum hefur átt erfitt uppdráttar á Íslandi. Lítil hefð hefur verið fyrir því að nýta almenningssamgöngur innanbæjar sem og milli landshluta. Einkabíllinn hefur löngum þótt vera meira aðlaðandi valkostur í samgöngum þar sem sá sveigjanleiki og þægindi sem hann býður upp á eru að margra mati ótvíræð. Á síðustu árum hefur umræðan um bættar almenningssamgöngur orðið sífellt fyrirferðarmeiri og aukinn þrýstingur er á að efla samkeppnishæfni almenningssamgangna og draga úr vægi einkabílsins.

Tilgangur og markmið

Tilgangur og markmið þessa námskeiðs er að kynna strætó fyrir grunnskólabörnum á aldrinum 10–11 ára og gera þau að sjálfstæðum notendum strætó. Markmiðið er að nemendur geri sér grein fyrir þeim samfélagslega og persónulega ávinningi sem þau hafa af því að nota strætó. Nemendur læra um sparnað sem hlýst af notkun strætó, áhrif einkabílsins á umhverfið og hvað ávinnst með notkun almenningssamgangna. Einnig læra þeir að lesa á leiðarkerfi og læra þannig á nærumhverfi sitt, að lesa úr tímatöflum og að skipuleggja ferðir sínar.

Tengsl við grunnstoðir aðalnámskrár

Þekkingarviðmið

Nemandinn öðlast þekkingu og skilning á umhverfisáhrifum samgangna og helstu umgengnisreglum í almenningsvögnum, og lærir hvar upplýsingar er að finna um ferðir almenningsvagna.

Leikniviðmið

 Nemandinn skal hafa öðlast leikni í að lesa úr leiðarkerfum almenningsvagna, að lesa úr tímatöflum og að skipuleggja ferðir sínar með almenningsvögnum.

Hæfniviðmið

 Nemandinn skala geta hagnýtt þá þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að skipuleggja ferðir sínar og nýta sér á sjálfstæðan hátt þjónustu almenningsvagna.